Themasessies kwaliteitsborging
Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren we samen met onze partners sinds 2017 themasessies. Deze zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging. Dit zijn aannemers,...
Lees verder "Themasessies kwaliteitsborging"
Wie zorgt voor kwaliteit?
Het is een misvatting dat private kwaliteitsborgers straks onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden...
Lees verder "Wie zorgt voor kwaliteit?"
Doe een proefproject
De wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal in 2022 ingaan. Naast privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht worden onder andere voor de aannemer verbrede aansprakelijkheid en verplichte dossiervorming scherp gesteld. Het ministerie van BZK en de...
Lees verder "Doe een proefproject"

Themasessies kwaliteitsborging

Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren we samen met onze partners sinds 2017 themasessies. Deze zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging. Dit zijn aannemers, opdrachtgevers, architecten, bouwmanagers, directievoerders, leveranciers, adviseurs en gemeenten.  De sessies zijn vooral bedoeld om gericht ondersteuning te geven om zelf aan de slag te gaan met kwaliteitsborging. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens pilotprojecten worden praktische handvatten voor elke doelgroep aangereikt.

Vanwege het coronavirus verzorgen we de sessies voorlopig alleen online en in company. Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie info@bkplus.nl.

Wie zorgt voor kwaliteit?

Het is een misvatting dat private kwaliteitsborgers straks onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden door het juiste samenspel tussen opdrachtgever, adviseurs, opdrachtnemers én de kwaliteitsborger. Door samen te werken aan kwaliteit is de kans aanzienlijk groter dat alles in één keer goed is. Als de inspanningen van alle partijen om kwaliteit te leveren onderling worden afgestemd worden dubbele controles vermeden, wat minder frustratie oplevert en de kosten drukt. Bovendien leren partijen elkaar begrijpen: dat levert de grootste winst op!

Stappenplan
Als u binnen uw project op een systematische wijze kwaliteit wil borgen ondersteunen wij u hierin, passend bij de vraag en contractvorm waarbinnen uw project wordt uitgevoerd. Als u kwaliteitsborging structureel wil verankeren in uw organisatie ondersteunen wij u met een stappenplan, waarin we uw medewerkers stap voor stap op weg helpen.

Ontwerpbesluit kwaliteitsborging gepubliceerd
Op verzoek van de Eerste Kamer heeft de minister de nieuwste versie van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging vrijgegeven. Via bijgaande link kun je deze downloaden. Op vrijdag...
Lees verder "Ontwerpbesluit kwaliteitsborging gepubliceerd"
Informatiesessie Wkb
Op dinsdag 20 april verzorgt BouwKwaliteit Plus een kennissessie voor kleine en middelgrote bouwbedrijven. Deze vindt plaats van 16:30 tot 18:30 uur bij Bouwinframensen aan...
Lees verder "Informatiesessie Wkb"
Moet ik mijn overeenkomsten aanpassen?
Moet je als aannemer je overeenkomsten aanpassen om gereed te zijn voor de Wkb? En hoe kun je de juridische gevolgen overzien? Paul Diersen van...
Lees verder "Moet ik mijn overeenkomsten aanpassen?"
Nog twaalf maanden om te oefenen
Bouwtoezicht wordt anders! In 2022 gaat de Wet Kwaliteitsborging in. Bel ons, we helpen u graag!Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2021 toe!
Lees verder "Nog twaalf maanden om te oefenen"
Nieuwsbrief kwaliteitsborging
De Stichting Instituut voor bouwkwaliteit (IBK) is gestart met het uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief. Graag delen we deze. Het IBK is een vraagbaak voor...
Lees verder "Nieuwsbrief kwaliteitsborging"
Meer tijd voor implementatie Wkb
Bouwend Nederland stimuleert het uitvoeren van proefprojecten. Lees de bijdrage van Ruben Heezen. https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/13553/wet-kwaliteitsborging-uitgesteld-meer-tijd-om-de-wkb-te-implementeren
Lees verder "Meer tijd voor implementatie Wkb"
Reactie ontwerpbesluit Wkb
Na de zomer komt de minister met een reactie op de brief van de Eerste Kamer op het ontwerpbesluit. Wat mag de gemeente en wat...
Lees verder "Reactie ontwerpbesluit Wkb"
online update Wkb
De invoering van de Wkb is door de minister recentelijk vastgesteld op 1 januari 2022. Vlak voor de zomervakantie gaven we online update van de...
Lees verder "online update Wkb"

Doe een proefproject

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal in 2022 ingaan. Naast privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht worden onder andere voor de aannemer verbrede aansprakelijkheid en verplichte dossiervorming scherp gesteld. Het ministerie van BZK en de VNG stimuleren  proefprojecten vooruitlopend op de de invoering. Wilt u ook een proefproject uitvoeren? Bijgaand leest u de indieningsvereisten. Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag om gericht te starten met kwaliteitsborging. De kosten voor een proefproject kunnen beperkt blijven, tegen de korting die per gemeente op de legeskosten wordt gegeven.