Kwaliteitsborging

Controle van ontwerp en uitvoering in de bouw is van alle tijden. Echter traditioneel bouwtoezicht door een opzichter als verlengstuk van de architect en het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht verliezen hun betekenis. In plaats hiervan komt er een kwaliteitsborging die gericht is op beheersing van het bouwproces.

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) gaat over enige tijd in werking treden. Maar wist u dat er al jaren door aannemers, opdrachtgevers en gemeenten ervaring is opgedaan in honderden pilotprojecten?

Wat wordt beoogd met kwaliteitsborging?

Kwaliteitsborging krijgt met de WKB een formele status met de privatisering van het Bouw- en Woningtoezicht.  Er is echter een verschil in kwaliteit zoals deze omschreven is volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en kwaliteit zoals de klant deze beleeft. De wet is vooral gericht op beheersing van risico’s en het voldoen aan het Bouwbesluit. Esthetische of andere waarden die de kwaliteitsbeleving van de opdrachtgever bepalen zijn hier niet in voorzien. Deze waarden zijn niet statisch, maar staan onder invloed van verwachtingen, afspraken en de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven. Wij staan met Bouwkwaliteit Plus midden in deze dynamiek.

Onzekerheden

Voor aannemers en opdrachtgevers zijn er veel onzekerheden over te uitwerking van wetgeving. Wij raden opdrachtgevers en aannemers deze onzekerheden met elkaar te delen, en niet bij de overheid of private borgers te laten liggen. Uit pilots blijkt dat achterblijvende communicatie of documentatie vaak de boventoon voert als afgeleide van de werkelijk geleverde bouwprestatie. Met Bouwkwaliteit Plus willen wij opdrachtgevers en opdrachtnemers behoeden voor onnodige juridisering.

Verbinding

Hoe de wet kwaliteitsborging in de praktijk gaat werken is voor veel partijen nog onduidelijk. Nu worden er proefprojecten opgestart op basis van het bestuursakkoord dat gesloten is tussen het ministerie en de gemeenten. In 2020 zullen dat er enkele duizenden zijn. Wat moet u hierin als aannemer, opdrachtgever, architect, leverancier of bouwbegeleider weten? Wij geven duidelijkheid over de toekomst. Vanuit onze kennis en gebundelde expertise bieden wij overzicht en helpen wij u de keuzes te maken vanuit uw eigen perspectief.