Kwaliteitsborging

Controle van ontwerp en uitvoering in de bouw is van alle tijden. Echter bouwtoezicht door een opzichter als verlengstuk van de architect en het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht verliezen hun betekenis. In plaats hiervan komt er een kwaliteitsborging die gericht is op beheersing van het bouwproces. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt in 2022 in werking. Dit betekent dat er een nieuw stelsel van toezicht komt waarbij de gemeente de niet meer zelf toetst. Dit wordt dan gedaan door een onafhankelijke kwaliteitsborger die door de opdrachtgever of de aannemer gecontracteerd moet worden.

Wat wordt beoogd met kwaliteitsborging?

Kwaliteitsborging krijgt met de Wkb een formele status met de privatisering van het gemeentelijk toezicht. De toets vindt niet alleen plaats op basis van het ontwerp, maar ook op de “as-build” situatie. Er is echter een verschil in kwaliteit zoals deze omschreven is volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en kwaliteit zoals de klant deze beleeft. De wet is gericht op het voldoen aan het Bouwbesluit. Esthetische of andere waarden die de kwaliteitsbeleving van de opdrachtgever bepalen zijn hier niet in voorzien. Dit betekent niet dat dit niet belangrijk is, want in het Burgerlijk Wetboek zijn een aantal bepalingen opgenomen ter bescherming van de opdrachtgever.

Bouwkwaliteit 

Het is een misvatting dat kwaliteitsborgers onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden door het juiste samenspel tussen opdrachtgever, adviseurs, opdrachtnemers én de kwaliteitsborger.

Hoe de wet kwaliteitsborging in de praktijk gaat werken is voor veel partijen nog onduidelijk. Daarom biedt de overheid de gelegenheid om proefprojecten uit te voeren op basis van het bestuursakkoord dat gesloten is tussen het ministerie en de gemeenten. Het is raadzaam om hier aan mee te doen, en om hierover tenminste in gesprek te gaan met uw bouwpartners. Zoek de verbinding, en stel vragen. Deze kunt u ook gerust aan ons stellen. Vanuit onze kennis en ervaring helpen wij u de keuzes te maken, als aannemer en als opdrachtgever.