Themasessies kwaliteitsborging
Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren we samen met onze partners sinds 2017 themasessies. Deze zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging. Dit zijn aannemers,...
Lees verder "Themasessies kwaliteitsborging"
Wie zorgt voor kwaliteit?
Het is een misvatting dat private kwaliteitsborgers straks onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden...
Lees verder "Wie zorgt voor kwaliteit?"
Doe een proefproject
De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer, aangenomen. Rond de zomer maakt de minister duidelijk wanneer de wet in werking zal gaan treden. Privatisering van het gemeentelijk...
Lees verder "Doe een proefproject"

Themasessies kwaliteitsborging

Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseren we samen met onze partners sinds 2017 themasessies. Deze zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging. Dit zijn aannemers, opdrachtgevers, architecten, bouwmanagers, directievoerders, leveranciers, adviseurs en gemeenten.  De sessies zijn vooral bedoeld om gericht ondersteuning te geven om zelf aan de slag te gaan met kwaliteitsborging. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens pilotprojecten worden praktische handvatten voor elke doelgroep aangereikt.

Wie zorgt voor kwaliteit?

Het is een misvatting dat private kwaliteitsborgers straks onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden door het juiste samenspel tussen opdrachtgever, adviseurs, opdrachtnemers én de kwaliteitsborger. Door samen te werken aan kwaliteit is de kans aanzienlijk groter dat alles in één keer goed is. Als de inspanningen van alle partijen om kwaliteit te leveren onderling worden afgestemd worden dubbele controles vermeden, wat minder frustratie oplevert en de kosten drukt. Bovendien leren partijen elkaar begrijpen: dat levert de grootste winst op!

Stappenplan
Als u binnen uw project op een systematische wijze kwaliteit wil borgen ondersteunen wij u hierin, passend bij de vraag en contractvorm waarbinnen uw project wordt uitgevoerd. Als u kwaliteitsborging structureel wil verankeren in uw organisatie ondersteunen wij u met een stappenplan, waarin we uw medewerkers stap voor stap op weg helpen.

Reactie ontwerpbesluit Wkb
Na de zomer komt de minister met een reactie op de brief van de Eerste Kamer op het ontwerpbesluit. Wat mag de gemeente en wat...
Lees verder "Reactie ontwerpbesluit Wkb"
online update Wkb
De invoering van de Wkb is door de minister recentelijk vastgesteld op 1 januari 2022. Op dinsdagochtend 9 juni geven wij om 9:30 uur een...
Lees verder "online update Wkb"
Mijn Opleverdossier
Via Mijn Opleverdossier bieden we sinds kort de mogelijkheid om gedurende de uitvoering het bouwdossier zodanig in te richten dat het bij oplevering voldoet aan...
Lees verder "Mijn Opleverdossier"
Update ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)
Uiterlijk 1 juli as. neemt de minister een besluit over de invoerdatum van de Wkb. Samen met Ottilie Laan en Erik Schot hebben wij het...
Lees verder "Update ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)"
Wet kwaliteitsborging later in werking
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt niet per 1 januari 2021 in werking. In de begeleidende brief bij de kamervragen van Ronnes (CDA) over...
Lees verder "Wet kwaliteitsborging later in werking"
Incompany trainingen
Themasessies kwaliteitsborging BouwKwaliteit Plus organiseert samen met juristen en specialisten themasessies kwaliteitsborging voor gemeenten, opdrachtgevers, aannemers, architecten en adviseurs. In 2019 zijn een aantal sessies...
Lees verder "Incompany trainingen"
Wie zijn wij
Initiatiefnemers van BouwKwaliteit Plus zijn: Wiljan Jansen, eigenaar van Perfect Bouwbegeleiding en initiator van het Bouw Advies Instituut in Gemert: “Ik ben overtuigd van een...
Lees verder "Wie zijn wij"
Bouwtoezicht wordt kwaliteitsborging
Controle van ontwerp en uitvoering in de bouw is van alle tijden. Echter nieuw is een kwaliteitsborging die gericht is op beheersing van het bouwproces,...
Lees verder "Bouwtoezicht wordt kwaliteitsborging"

Doe een proefproject

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer, aangenomen. Rond de zomer maakt de minister duidelijk wanneer de wet in werking zal gaan treden. Privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht is één van de belangrijke onderdelen van de wet. Het ministerie is BZK is met de VNG overeengekomen dat 10% van de vergunningsaanvragen voor bouwwerken als proefproject dienen te worden uitgevoerd. Wilt u ook een proefproject uitvoeren? Bijgaand leest u de indieningsvereisten. Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag om gericht te starten met kwaliteitsborging. De kosten voor een proefproject kunnen beperkt blijven, tegen de korting die per gemeente op de legeskosten wordt gegeven.