Themasessies

Ter voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging organiseert BouwKwaliteit Plus samen met een aantal partners sinds 2017 themasessies. Deze zijn bedoeld voor bedoeld voor partijen die iets willen of moeten met kwaliteitsborging. Dit zijn vooral aannemers, opdrachtgevers, architecten, en bouwmanagers, maar ook leveranciers, adviseurs en gemeenten zijn welkom.  De sessies zijn vooral bedoeld om gericht ondersteuning te geven om zelf aan de slag te gaan met kwaliteitsborging. Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens pilotprojecten worden praktische handvatten voor elke doelgroep aangereikt.