Over Bouwkwaliteit Plus

BouwKwaliteit Plus verzorgt kwaliteitsborging, met als basis de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Dit doen we al vanaf 2017. Niet alleen voor opdrachtgevers en bouwers die zich voorbereiden op de Wkb, maar ook voor bouwers die het belangrijk vinden om kwaliteit uit gewoonte te leveren.

Initiatiefnemers van BouwKwaliteit Plus zijn:

Wiljan Jansen

“Ik ben overtuigd van een samenwerking die gebaseerd is op het delen van kennis. Samenwerken is bepalend voor de toekomst van de bouw. Samen kansen oppakken, bedrijven bij elkaar brengen, innovaties/concepten ontwikkelen, kijken en luisteren naar de markt. Om dit te kunnen bereiken is positiviteit, enthousiasme, vertrouwen, transparantie, bereidheid te delen en een goed netwerk nodig.”


Marcel Ponjée

“Elke aannemer wil kwaliteit leveren, en elke aannemer heeft ook de intenties om aan de verwachtingen van de opdrachtgever te voldoen. Echter de altijd zo conservatief geachte bouwwereld is aan verandering onderhevig. Daar waar de aannemer gewend was aan controle door de opdrachtgever, is het nu aan de aannemer om aantoonbaar te leveren wat overeengekomen is. Ik put energie uit de partijen in de bouw die vooruit willen en de Wkb niet zien als een noodzaak maar als een minimale basis voor hun bedrijfsvoering.”