Kwaliteitscoaching

We helpen uw medewerkers met het implementeren van de maatregelen die u zelf kunt nemen in het borgen van kwaliteit. Dit is vooral aan de orde voor aannemers die te maken krijgen met regelgeving die directe invloed heeft op het handelen van medewerkers in werkvoorbereiding, inkoop, uitvoering en nazorg. Echter ook professionele opdrachtgevers die al dan niet zelf de wettelijke kwaliteitsborger contracteren hebben te maken met zaken die invloed hebben op het bedrijfsproces. Wij helpen u hierbij om de gevolgen van de wet kwaliteitsborging binnen uw organisatie om te zetten in gerichte actieplannen.