Wie zorgt voor kwaliteit?

Het is een misvatting dat private kwaliteitsborgers straks onder de wet kwaliteitsborging gaan zorgen voor bouwkwaliteit. Controleren van bouwkwaliteit is iets anders dan het leveren van kwaliteit. Wij denken dat dit alleen bereikt kan worden door het juiste samenspel tussen opdrachtgever, adviseurs, opdrachtnemers én de kwaliteitsborger. Door samen te werken aan kwaliteit is de kans aanzienlijk groter dat alles in één keer goed is. Het begint met een goed fundament van eigen kwaliteitscontroles. Als aannemer ben je veel beter af wanneer je zelf constateert waar zaken hersteld moeten worden dan wanneer anderen dat voor je doen.

Stappenplan
Om van goed start te gaan met kwaliteitsborging zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor u de minimale basis, of  is uw kwaliteitsdefintie breder? Als u kwaliteitsborging structureel wil verankeren in uw organisatie ondersteunen wij u aan de hand van een stappenplan, waarin we uw medewerkers stap voor stap op weg helpen.