Bouwprestatiemeting

Voor opdrachtgevers 

Opdrachtgevers die niet incidenteel bouwen maar professioneel invulling aan geven aan het omschrijven van kwaliteit ondervinden helaas te vaak dat beloftes niet worden nagekomen ondanks een zorgvuldig selectieproces. Voor opdrachtgevers die regelmatig meervoudig onderhouds aanbesteden, of aanbesteden op basis van EMVI of BVP kunnen wij de prestaties van de aannemer meten. Hiermee kwantifieert de opdrachtgever de gerealiseerde kwaliteit, die in de selectiecriteria van vervolgopdrachten kan worden meegewogen.

Voor uitvoerende bouwbedrijven

Bouwbedrijven kunnen het verschil maken door  bewijsbaar aantonen van geleverde prestaties. Dit is geloofwaardiger dan in kwaliteitsplannen te omschrijven hoe men voornemens is kwaliteit te gaan leveren. Wanneer referentieprojecten ook voorzien zijn van objectieve beoordelingen van de geleverde prestaties kan dit tijd en geld besparen in de gunningsfase, en mogelijk van doorslag gevende waarde zijn in de gunningsfase.