Wat is gevolgklasse 1?

Wat is gevolgklasse 1?

Het stelsel van kwaliteitsborging gaat in eerste instantie gelden voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. De gevolgklassen zijn in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen vastgesteld. Onder gevolgklasse 1 vallen volgens het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen het bouwen en verbouwen van de volgende bouwwerken:

  • Grondgebonden eengezinswoningen en woonboten
  • Recreatiewoningen
  • Bedrijfshallen (industriefunctie), inclusief een nevenfunctie, zoals een kantine of een kantoortje. Deze categorie is beperkt tot maximaal 2 bouwlagen en maximaal 50 personen (melding brandveilig gebruik)
  • Bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog. Denk aan windmolens, nutsbouwwerken, GSM-masten, duikers, sluisjes, etc.
  • Fiets- en voetgangersbruggen

Bij functiewijziging of herbestemmen is het eindresultaat bepalend voor de gevolgklasse. Wordt een winkelpand (geen gevolgklasse 1) verbouwd tot grondgebonden eengezinswoningen dan is sprake van een bouwproject dat valt onder gevolgklasse 1.

In het ontwerpbesluit kwaliteitsborging vind je de exacte uitleg terug, maar bijgaand filmpje van Wico Ankersmit maakt al veel duidelijk.