Wie zijn wij

In 2016 is BouwKwaliteit Plus van start gegaan als samenwerking tussen Wiljan Jansen en Marcel Ponjée. Beide vanuit de overtuiging dat bouwers, adviseurs en opdrachtgevers anders moeten acteren om bij te kunnen blijven. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen werd nog niet omarmd door de bouwsector terwijl het toezicht door overheid en opdrachtgevers al werd verlegd. Dit vraagt een andere aanpak, en vooral: samenwerking.

Wiljan Jansen

Eigenaar van Perfect Bouwexperts en initiator van het Bouw Advies Instituut in Gemert:

“Ik ben overtuigd van een samenwerking die gebaseerd is op het delen van kennis. Met die achtergrond is het Bouw Advies Instituut geboren. Samenwerken is bepalend voor de toekomst van de bouw. Samen kansen oppakken, bedrijven bij elkaar brengen, innovaties/concepten ontwikkelen, kijken en luisteren naar de markt. Om dit te kunnen bereiken is positiviteit, enthousiasme, vertrouwen, transparantie, bereidheid te delen, communicatie, overtuiging en een goed netwerk nodig.“


Marcel Ponjée

Adviseur kwaliteitsborging werkend vanuit Bouwmotief met ruime ervaring in projectmanagement, directievoering en toezicht:

“Als bouwkundig ingenieur heb ik gewerkt zowel in de uitvoerende bouw als in het bouwmanagement. De intenties van de bouw om het conservatieve imago van zich af te schudden worden vaak ingehaald door de waan van de dag. In de aanloop naar de grootste wijziging in bouwregelgeving ooit is hier nu echt beweging in gekomen. De grootste impact heeft de wet kwaliteitsborging op de werkzaamheden van de aannemer. Hoe beter deze voorbereid is, hoe soepeler het proces ook voor de opdrachtgever verloopt.“