Voor wie?

Kwaliteitsborging raakt iedereen in de bouwkolom. Wij ondersteunen:

Opdrachtgevers die voorbereid willen zijn op de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, of verder willen gaan en kwaliteitsborging verantwoord willen uitbesteden.

Projectontwikkelaars die verder kijken dan alleen het voordeel van legeskorting van private kwaliteitsborging en de grote winst in het kortere bouwproces zien.

Bouwbedrijven die de kosten voor private kwaliteitsborger willen reduceren door zoveel mogelijk zelf te doen en aantoonbaar het verschil willen maken. Voor bouwbedrijven die gestructureerd kwaliteitsborging willen invoeren hebben wij een stappenplan opgesteld.

Leveranciers en onderaannemers die contractueel dan wel op eigen initiatief de geleverde prestaties aantoonbaar willen of moeten vastleggen voor de hoofdaannemer.