Projectadvisering

Als uw project onder de Wkb valt moet vóór de start van het project duidelijk zijn wie de kwaliteitsborger onder contract neemt. Dit kan de aannemer zijn, maar dit kan ook opdrachtgever zijn. Wij helpen u op weg vanaf de initiatieffase met de te maken keuzes.  Hierbij zijn de gekozen contractvorm, samenwerkingsvormen, al dan niet gehanteerde systemen en eigen capaciteiten en mogelijkheden bepalend. Wij helpen u gericht met de selectie en contractering van de private kwaliteitsborger en de afstemming met de overige betrokken bouwpartners.