Projectadvisering

Voor het uit te voeren project kunnen wij u op diverse manieren ondersteunen. Hierbij zijn de gekozen contractvorm, samenwerkingsvormen, al dan niet gehanteerde systemen en eigen capaciteiten en mogelijkheden bepalend. Voor gerichte projectadvisering kunnen wij u adviseren in contractering van de private kwaliteitsborger en de afstemming van de algemene voorwaarden met uw (onder)aannemers.