Procesbewaking

Vanaf het initiatief begeleiden we u tot na de oplevering op projectniveau. We helpen u met datgene wat nodig is om bouwkwaliteit te organiseren en aan te tonen volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen u aannemer bent en kwaliteitsborging structureel wil implementeren in u organisatie hanteren wij een stappenplan, dat we specifiek voor uw organisatie inrichten.