Onze diensten

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er veel veranderen voor alle betrokkenen in de bouw. Vooral aannemers, opdrachtgevers en gemeenten gaan merken dat dit gevolgen heeft voor vergunningsplichtige projecten. Aannemers hebben bovendien te maken met de nieuwe bepalingen, die ook gelden voor niet-vergunningsplichtige werken. BouwKwaliteit Plus helpt aannemers en opdrachtgevers met kwaliteitsborging.

Voor de uitvoerende bouw

BouwKwaliteit Plus helpt aannemers Wkb proof te worden. Alles wat het uitvoerend bouwbedrijf zelf doet aan kwaliteitsborging heeft kan helpen bij het reduceren van de  wettelijk voorgeschreven externe controle.

Voor uitvoerende bouwbedrijven en onderaannemers bieden wij:

Trainingen; deze zijn incompany, en gericht op het bevorderen van de betrokkenheid en bewustwording die nodig is voor een effectieve kwaliteitsborging. Wij zijn tevens betrokken bij het cursusprogramma dat aangeboden wordt door Envire.

Projectadvisering; wij helpen u op weg met de selectie en contractering van de wettelijk voorgeschreven kwaliteitsborger en in de maatregelen die u zelf kunt nemen voor een effectieve kwaliteitsborging.

Procesbewaking; vanaf het initiatief begeleiden we u tot na de oplevering op projectniveau. Ook ondersteunen we u bij het structureel borgen van kwaliteit in uw organisatie. Hiervoor hanteren wij een stappenplan dat we specifiek voor uw organisatie inrichten.

Coaching; wij helpen uw medewerkers met het implementeren van de maatregelen die u zelf kunt nemen in het zelf borgen van kwaliteit.

Bouwcontroles; voor of met u verzorgen we de noodzakelijke uitvoeringscontroles.  Hiertoe stellen we in samenwerking met u een keuringsplan op dat gerelateerd is aan het wettelijk verplichte borgingsplan.

Bouwdossier; we helpen u met datgene wat nodig is om bouwkwaliteit aan te tonen en te documenteren. Met gebruikmaking van ons digitale format BouwDossier Plus kunt u het wettelijk verplichte dossier bevoegd gezag, en het zogenaamde opleverdossier (ook wel consumentendossier genoemd) inrichten.

Voor opdrachtgevers

BouwKwaliteit Plus ondersteunt opdrachtgevers in het proces en helpt in de te maken keuzes voor kwaliteitsborging. Onder andere de keuze of u zelf de kwaliteitsborger contracteert, of dat u dit aan de aannemer overlaat.

Voor woningcorporaties en ontwikkelaars bieden wij:

Trainingen; deze zijn incompany, en gericht op het bevorderen van de betrokkenheid en bewustwording die nodig is voor een effectieve kwaliteitsborging. Wij zijn tevens betrokken bij het cursusprogramma dat aangeboden wordt door Envire.

Projectadvisering; wij helpen u vanaf de initiatieffase met de te maken keuzes, en adviseren u in de contractvorming. Indien de aannemer de wettelijke kwaliteitsborger contracteert kunnen we u ondersteunen in de gevolgen die dit voor het project heeft.

Procesbewaking; indien u zelf de wettelijke kwaliteitsborger contracteert begeleiden we vanaf het initiatief tot na de oplevering op projectniveau.

Coaching; wij helpen u om de gevolgen van de wet kwaliteitsborging binnen uw organisatie om te zetten in gerichte actieplannen.

Bouwcontroles; de wettelijke kwaliteitsborger hanteert het Bouwbesluit (vanaf 2022 het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) als basis. BouwKwaliteit Plus verzorgt de aanvullende controles die gebaseerd zijn op de aannemingsovereenkomst en uw aanvullende wensen.

Bouwdossier; de aannemer is wettelijk verplicht om de afgesproken bouwkwaliteit aan te tonen en te documenteren. Dit neemt niet weg dat u zelf samen met de aannemer kunt bepalen wat u exact in dit dossier opgenomen wil hebben. Wij helpen u hierbij.