Kwaliteitsplannen

Onderdeel van de te ondernemen acties is het opstellen van een kwaliteitsplannen. Hierin zijn de voor het project noodzakelijke risicoplantoetsen, audit-,  inspectie- en keuringsplannen opgenomen.

De volgende stap(pen):

Procesbewaking
Bouwprestatiemeter
Private kwaliteitsborging

Meer weten?
Neem dan even contact met ons op?