Kwaliteitsplannen

Onderdeel van de te ondernemen acties is het opstellen van een kwaliteitsplan. Hierin zijn de voor het project noodzakelijke risicoplantoetsen, borgingsplannen, audit-,  inspectie- en keuringsplannen opgenomen.

Hoe bepaal je wat je toetst, en op welke momenten? Hoe houd je het overzichtelijk en uitvoerbaar?  Wij helpen u op weg.