Kosten

Wat kost kwaliteit?

De kosten voor het kwaliteitsborging worden afgemeten aan de kosten voor het leveren van goed werk. Het aantal deelproducten, de te verrichten handelingen, het benodigde vakmanschap en de complexiteit van het werk zijn bepalend voor de inspanningen die nodig zijn voor goed werk. Onze ervaring is dat de meeste faalkosten niet vanuit het product worden veroorzaakt maar door miscommunicatie, onjuiste handelingen of gebrek aan motivatie.

De inspanningen die gemoeid zijn voor voorkomen van hiervan kosten geld. Als u dit goed doet, verdient u deze investering terug. En soms kan met kleine ingrepen al veel bereikt worden.

Wij nemen graag ons stappenplan met u door om kwaliteit structureel te borgen binnen uw organisatie.

Wat kost private kwaliteitsborging?

De onzekerheden en de komende veranderingen in wet en- regelgeving brengen verschillen van inzicht en uiteenlopende interpretaties met zich mee. Gemeenten zullen op een andere wijze gaan waarnemen, beoordelen en interveniëren. Dit heeft gevolgen voor bekostiging van de gereduceerde rol die de gemeenten hebben in het bouwtoezicht. Kort gezegd, de bouwleges gaan omlaag zodra de Wet kwaliteitsborging van kracht wordt. Zoals wij het nu inschatten hoeven de kosten voor de private borging niet hoger te zijn dan de korting die te verwachten is op de bouwleges, als het project uit meerdere woningen bestaat. Voorwaarde is wel dat de aannemer zelf een zekere basis heeft voor eigen kwaliteitsborging.