Kosten

Wat kost kwaliteit?

De kosten voor het kwaliteitsborging worden afgemeten aan de kosten voor het leveren van goed werk. Onze ervaring is dat de meeste faalkosten niet vanuit het product worden veroorzaakt maar door miscommunicatie, onjuiste handelingen of een onzorgvuldige voorbereiding.

De inspanningen die gemoeid zijn voor voorkomen van hiervan kosten geld. Als u dit goed doet, verdient u deze investering terug. En soms kan met kleine ingrepen al veel bereikt worden.

Wij nemen graag ons stappenplan met u door om kwaliteit structureel te borgen binnen uw organisatie.

Wat kost private kwaliteitsborging?

Gemeenten zullen op een andere wijze gaan waarnemen, beoordelen en interveniëren. De bouwleges gaan omlaag zodra de Wet kwaliteitsborging van kracht wordt. Of deze korting de kosten voor de private borging dekt, is onder andere afhankelijk van de projectomvang. Indien geen sprake is van enige seriematigheid kunnen de kosten van de private borger enkele duizenden euro’s bedragen, nog afgezien van kosten die eventueel aanvullend nodig zijn voor het completeren van het bouwdossier. Van grote invloed is echter de wijze waarop de aannemer zijn processen heeft georganiseerd. BouwKwaliteit Plus ondersteunt u in het contracteren van de private borger. Indien de aannemer op een gestructureerde wijze aantoonbaar kwaliteit levert, kunnen de kosten van private borger gereduceerd worden. Wilt u als aannemer weten waar u staat? Neem contact met ons op voor een kwaliteitsscan.