Kwaliteitsborging voor het bouwen

Controle van ontwerp en uitvoering in de bouw is van alle tijden. Echter nieuw is een kwaliteitsborging die gericht is op beheersing van het bouwproces, die nu een ontwikkeling doormaakt als aparte discipline. De komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen beweegt aannemers ertoe om het bouwproces op een gestructureerde wijze te documenteren. Basis is het aantoonbaar voldoen aan het Bouwbesluit, echter het voldoen aan klantverwachtingen is een logische extra stap. BouwKwaliteit Plus helpt u bij het implementeren van uw eigen kwaliteitsdefinitie.