BouwDossier Plus

De aannemer is wettelijk verplicht om de afgesproken bouwkwaliteit aan te tonen en te documenteren. Dit neemt niet weg dat het verstandig is om vooraf goed met uw opdrachtgever af te stemmen wat er exact in dit dossier wordt opgenomen.

Wij helpen u met het op orde brengen van de noodzakelijk documentatie. Met gebruikmaking van ons digitale format BouwDossier Plus kunt u het het opleverdossier (ook wel consumentendossier genoemd) én het dossier bevoegd gezag voor de gemeenten inrichten. Beide zijn wettelijk voorgeschreven.

Met BouwDossier Plus bieden wij de aannemer de mogelijkheid om de koper een inlogcode beschikbaar te stellen waarmee deze onderhoud, aanpassingen of verbouwingen zelf kan documenteren. Omdat dit gekoppeld is aan het dossier dat bij oplevering wordt verstrekt zijn alle relevente gegevens van de nieuwbouw hierin voorhanden.