Als je op anderen moet wachten ben je altijd te laat

Op 1 januari 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging in. Vooral gemeenten lopen het risico om door hun afwachtende houding niet voorbereid te zijn op het nieuwe stelsel van toezicht. Hun takenpakket wordt welliswaar flink ingekort, echter nieuw is dat zij moeten gaan handhaven op basis van rapportages van derden. Door …

Wat als de gemeente de bouw niet meer controleert?

De gemeenten maken zich zorgen over de uitvoerbaarheid en financiering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze zorgen komen voort uit discussies, studies, vooroordelen, pilotprojecten voortkomende uit de Crisis- en Herstelwet en centraal te monitoren proefprojecten.┬áVolgens het accoord dat de minister begin 2019 sloot met de VNG zouden er …

Instrumenten voor kwaliteitsborging als appels en peren

Met de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in het vooruitzicht komen de kwaliteitsborgers in beeld. Met in hun kielzog de instrumenten voor kwaliteitsborging. Een instrument voor kwaliteitsborging is een door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging goedgekeurde methode van kwaliteitsborging. Kiezen voor een instrument betekent kiezen uit appels en peren. .. Lees …