Update ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)

Er is het nodige commentaar geleverd op het aangepaste ontwerp Besluit Kwaliteitsborging, met name door de VNG en de Eerste Kamer. Samen met Ottilie Laan en Erik Schot hebben wij dit ontwerp Besluit doorgeakkerd. Zie in bijgaande blog van Ottilie de highlights van het voorstel.

Actueel

We hebben onze website een beetje aangepast. Via deze rubriek houden we je op de hoogte van de actualiteit en geven regelmatig onze mening in een blog. Voor meer interessante blogs verwijzen we je naar de blogs van Bouwmotief. Hier lees je alles over de totstandkoming van de Wkb vanaf …