Als je op anderen moet wachten ben je altijd te laat

Op 1 januari 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging in. Vooral gemeenten lopen het risico om door hun afwachtende houding niet voorbereid te zijn op het nieuwe stelsel van toezicht. Hun takenpakket wordt welliswaar flink ingekort, echter nieuw is dat zij moeten gaan handhaven op basis van rapportages van derden. Door …

Wat als de gemeente de bouw niet meer controleert?

De gemeenten maken zich zorgen over de uitvoerbaarheid en financiering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze zorgen komen voort uit discussies, studies, vooroordelen, pilotprojecten voortkomende uit de Crisis- en Herstelwet en centraal te monitoren proefprojecten. Volgens het accoord dat de minister begin 2019 sloot met de VNG zouden er …

Update ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)

Er is het nodige commentaar geleverd op het aangepaste ontwerp Besluit Kwaliteitsborging, met name door de VNG en de Eerste Kamer. Samen met Ottilie Laan en Erik Schot hebben wij dit ontwerp Besluit doorgeakkerd. Zie in bijgaande blog van Ottilie de highlights van het voorstel.