Doe een proefproject

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer, aangenomen. Rond de zomer maakt de minister duidelijk wanneer de wet in werking zal gaan treden. Privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht is één van de belangrijke onderdelen van de wet. Het ministerie is BZK is met de VNG overeengekomen dat 10% van de vergunningsaanvragen voor bouwwerken als proefproject dienen te worden uitgevoerd. Wilt u ook een proefproject uitvoeren? Bijgaand leest u de indieningsvereisten. Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag om gericht te starten met kwaliteitsborging. De kosten voor een proefproject kunnen beperkt blijven, tegen de korting die per gemeente op de legeskosten wordt gegeven.