Doe een proefproject

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal in 2022 ingaan. Naast privatisering van het gemeentelijk bouwtoezicht worden onder andere voor de aannemer verbrede aansprakelijkheid en verplichte dossiervorming scherp gesteld. Het ministerie van BZK en de VNG stimuleren  proefprojecten vooruitlopend op de de invoering. Wilt u ook een proefproject uitvoeren? Bijgaand leest u de indieningsvereisten. Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag om gericht te starten met kwaliteitsborging. De kosten voor een proefproject kunnen beperkt blijven, tegen de korting die per gemeente op de legeskosten wordt gegeven.