Nieuwsbrief kwaliteitsborging

De Stichting Instituut voor bouwkwaliteit (IBK) is gestart met het uitbrengen van een periodieke nieuwsbrief. Graag delen we deze. Het IBK is een vraagbaak voor iedereen die aan de slag gaat met de Wkb. Mocht je vraag niet voldoende beantwoord worden neem dan gerust contact met ons op via info@bkplus.nl

https://www.stichtingibk.nl/nieuwsbrief-kwaliteitsborging-2/