Update ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)

Er is het nodige commentaar geleverd op het aangepaste ontwerp Besluit Kwaliteitsborging, met name door de VNG en de Eerste Kamer. Samen met Ottilie Laan en Erik Schot hebben wij dit ontwerp Besluit doorgeakkerd. Zie in bijgaande blog van Ottilie de highlights van het voorstel.