Update ontwerp Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)

Uiterlijk 1 juli as. neemt de minister een besluit over de invoerdatum van de Wkb. Samen met Ottilie Laan en Erik Schot hebben wij het aangepaste ontwerp Besluit kwaliteitsborging doorgeakkerd. Zie in bijgaande blog van Ottilie de highlights van het voorstel.