Wet kwaliteitsborging later in werking

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt niet per 1 januari 2021 in werking. In de begeleidende brief bij de kamervragen van Ronnes (CDA) over de voortgang van proefprojecten geeft minister Ollongren aan voor de zomer met een nieuwe datum te komen. In de brief geeft de minster aan dat er op dit moment meer kwaliteitsborgers (200) zijn dan proefprojecten. Het is aan de bouwers en opdrachtgevers om tijdig voor de vergunningsaanvraag hiervoor de juiste route te kiezen. Voor wat betreft het voorlichten van de gemeenten geven VNG en VBWTN al langere tijd hier uitgebreid invulling aan via specifieke websites (www.vng.nl/wkb en https://www.bwtinfo.nl/dossiers/kwaliteitsborging-voor-de-bouw), webinars, het Startpakket proefprojecten (VNG), nieuwsbrieven en gezamenlijke bijeenkomsten, zoals de voor dit najaar geplande Roadshows kwaliteitsborging.