Kwaliteitsborging voor kleine aannemers

Kwaliteitsborging voor kleine aannemers

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen komt er aan. Het nieuwe stelsel van toezicht heeft ingrijpende gevolgen voor het geval er voor het project een omgevingsvergunning nodig is. De Wet houdt ook in dat je als (onder)aannemer of zzp-er bij de oplevering van je werk moet kunnen aantonen dat je hebt opgeleverd wat is afgesproken.  Het maakt hierbij geen verschil of dit een overeenkomst is met een hoofdaannemer of met een consument.

Lees meer hierover in de blog van bouwmotief:

Kwaliteitsborging voor kleine aannemers