Instrumenten voor kwaliteitsborging als appels en peren

Met de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) in het vooruitzicht komen de kwaliteitsborgers in beeld. Met in hun kielzog de instrumenten voor kwaliteitsborging. Een instrument voor kwaliteitsborging is een door de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging goedgekeurde methode van kwaliteitsborging. Kiezen voor een instrument betekent kiezen uit appels en peren.

.. Lees meer