Themasessies 2019

Themasessies kwaliteitsborging

BouwKwaliteit Plus organiseert samen met juristen en specialisten themasessies kwaliteitsborging voor gemeenten, opdrachtgevers, aannemers, architecten en adviseurs.

De eerste sessies in september en oktober zijn inmiddels achter de rug, onder belangstelling van aannemers, constructeurs, architecten, bouwmanagers en opdrachtgevers. De eerstvolgende themasessies worden verzorgd in Den Bosch op dinsdag 26 november en dinsdag 10 december 2019. Per dag worden er twee modules verzorgd die onderbroken worden met een warme maaltijd.

Basis kwaliteitsborging

Wat is kwaliteitsborging, en wie is hiervoor verantwoordelijk? Met een uitleg over de essentie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, en de mate waarin iedere partner in het bouwproces hiermee te maken gaat krijgen. Welke afspraken zijn er gemaakt in het bestuursakkoord over de proefprojecten, en hoe kom je hiervoor in aanmerking?

Datum en locatie:                                            26 november   Den Bosch            15:00 – 17:00 uur

 

Juridische aspecten

Aan de orde komen onder meer aansprakelijkheid na oplevering , aanvulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer, informatieplicht aannemer over zekerheid of verzekering, en de aanlevering van het opleverdossier. Maar ook de positie van de kwaliteitsborger. Wie moet deze contracteren en wat is de inhoud hiervan?

Datum en locatie:                                            26 november   Den Bosch            18:00 – 20:00 uur

Bouwdossier

Hoe moet het bouwdossier er uitzien? Er is onderscheid tussen het dossier bevoegd gezag en het consumentendossier. De wet regelt niet exact wat in het opleverdossier moet zijn opgenomen.  Wat kun je als aannemer hierover met de opdrachtgever afspreken? Aan de hand van de (ontwerp) NPR-8092 helpen we u op weg.

Datum en locatie:                                           10 december    Den Bosch            15:00 – 17:00 uur

Bouwkwaliteit in de praktijk

Praktische informatie om aan de slag te gaan als opdrachtgever of aannemer, en de betekenis die architecten, adviseurs, directievoerders en traditionele opzichters hierin kunnen hebben. Hoe maak je een werkbaar keuringsplan? Met praktijkvoorbeelden, tips en een stappenplan.

Datum en locatie:                                            10 december    Den Bosch            18:00 – 20:00 uur

Kosten

Kosten per middag- of avondsessie bedragen € 175,-. Indien u de middag en avondsessie bijwoont bedragen de kosten € 325,- . De kosten voor het volledige programma verdeeld over twee dagen bedragen € 595,-. Bedragen exc. BTW en incl. warme maaltijd tussen 17:00 en 18:00 uur.

Wilt u meer weten hierover kijk op www.bkplus.nl, mail naar info@bkplus.nl of bel 0492 820 999.