Incompany trainingen

Themasessies kwaliteitsborging

BouwKwaliteit Plus organiseert samen met juristen en specialisten themasessies kwaliteitsborging voor gemeenten, opdrachtgevers, aannemers, architecten en adviseurs.

In 2019 zijn een aantal sessies georganiseerd die in 2020 incompany worden aangeboden. Binnenkort bieden wij deze ook online aan.

Basis kwaliteitsborging

Wat is kwaliteitsborging, en wie is hiervoor verantwoordelijk? Met een uitleg over de essentie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, en de mate waarin iedere partner in het bouwproces hiermee te maken gaat krijgen. Welke afspraken zijn er gemaakt in het bestuursakkoord over de proefprojecten, en hoe kom je hiervoor in aanmerking?

Juridische aspecten

Aan de orde komen onder meer aansprakelijkheid na oplevering , aanvulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer, informatieplicht aannemer over zekerheid of verzekering, en de aanlevering van het opleverdossier. Maar ook de positie van de kwaliteitsborger. Wie moet deze contracteren en wat is de inhoud hiervan?

Bouwdossier

Hoe moet het bouwdossier er uitzien? Er is onderscheid tussen het dossier bevoegd gezag en het consumentendossier. De wet regelt niet exact wat in het opleverdossier moet zijn opgenomen.  Wat kun je als aannemer hierover met de opdrachtgever afspreken? Aan de hand van de (ontwerp) NPR-8092 helpen we u op weg.

Bouwkwaliteit in de praktijk

Praktische informatie om aan de slag te gaan als opdrachtgever of aannemer, en de betekenis die architecten, adviseurs, directievoerders en traditionele opzichters hierin kunnen hebben. Hoe maak je een werkbaar keuringsplan? Met praktijkvoorbeelden, tips en een stappenplan.

Kosten

Kosten per training bedragen € 395,- excl BTW. Wilt u meer weten bel ons 0492 820 999.